Fizyka i Zabawki

Fizyka wokół nas

Fizyka wokół nas

Co to jest Mechanika? Pani, która pracuje w myjni samochodowej?
  A Termodynamika? Rodzaj kulturystyki, tylko że na ciepło?

– Są to działy Fizyki! Mechanika to nauka o ruchu, termodynamika to nauka o cieple.
A co to Fizyka?
– Fizyka, to według takiego starożytnego myśliciela, Arystotelesa, nauka o Naturze,
  czyli o tym co się da dotknąć.
Czyli Fizykę da się dotknąć?
– Oczywiście! A wszystko czego nie da się dotknąć, nazywał Arystoteles
  poza-naturą, czyli meta-fizyką.
Mogę się pobawić?
– Jak najbardziej, na pewno coś odkryjesz!

Zapraszamy do zabawy, wszystkim, co się da dotknąć, czyli Fizyką. Dotknąć, przynajmniej wirtualnie, czyli na ekranie komputera.

(A czego nie da się dotknąć pozostawmy metafizykom.)

© 2024 Fizyka i Zabawki

Theme by Anders Norén